మేఘసందేశం....ఓ వానాకాలం ఆలస్యంగా!

ఇది నా మేఘసందేశంకు కొనసాగింపు.....
వర్షాలు కురిసే ఉపాయాం చెప్పిన వారికి అగ్రహారాలు బహుమతిగా ఇస్తానన్న రాజుగారి ప్రకటనవిని ఓ పూజారి వచ్చాడు. తనకు అగ్రహారాలు ఏమి వద్దనీ ప్రజల బాధలుకు చలించిపోయి వచ్చానని చెప్పడు. సంతోషించిన రాజు వర్షాలు కురవాడినికి ఏం చేయలో చెప్పమన్నాడు. అందుకా పూజారి...
"రాజా...నా దగ్గర ఎటువంటీ ఉపాయమూలేదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం మీవద్దనే ఉన్నది. మీకు దాన్నిచూపించడానికే నేను వచ్చాను"అని చెప్పాడు.
"ఏమిటీ, పరిష్కారం మావద్దనే ఉన్నదా..."రాజుగారితో సహా అందరూ ఆశ్చర్యపోతూ అనుకున్నారు.
"అవును రాజా...రాజ్యంలో ధర్మం సరిగా ఉంటే ప్రకృతి తన ధర్మం పాటిస్తుందంటారు. మీ రాజ్యంలో అది గతితప్పినట్టుంది, అందుకే ఈ వైచిత్రి..."చెప్పాడు పూజారి.
"ఏమిటి మా పరిపాలనలో ధర్మం గతితప్పినదా......నీవు ఏం మాట్లాడుతున్నవో తెలుస్తుందా...." ఒకింత ఆగ్రహంగా అన్నాడు రాజు.
"అవును రాజన్‌....కావాలంటే ఈ విషయం ఆ మేఘుడితోనే చెప్పిస్తాను" ఏ మాత్రం భయంలేకుండా చెప్పాడు పూజారి.

"మేఘుడితోనా....ఎలా"
"మాగురువుగారు నాకు నేర్పిన విద్య అది రాజా....మీరు ఒప్పుకుంటే మేఘుడిని పిలిపిస్తాను. ఆతనే చెప్తాడు మీ రాజ్యంలో ఎందుకు వర్షించడంలేదో" నివేదించాడు పూజారి.
"సరే....అలాగేకానిమ్ము. కాని ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో.నీవు చెప్పిన విషయం ఋజువు చేయలేకపోయవో నీకు తగిన దండన విధించబడుతుంది" హెచ్చరిస్తూ ఒప్పుకున్నాడు రాజు.
"అలాగే రాజన్‌. రేపే మేఘుడిని పిలిపిస్తాను..."

అన్న ప్రకారం పూజారి తరువాతి రోజు ఏదో తంతు జరిపించాడు. అది అవగానే ఏదో ఆకాశవాణి వినిపించింది.
"రాజా చెప్పండి నానుండి మీరు ఏమి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో...."
"ఎవరు....ఎవరిదా గొంతుక....ఎవరూ కనిపించరే..."
"పిలిచిమరీ ఎవరునువ్వూ అంటావేమిటయ్యా.....నేను మేఘుడిని. ఐనా పూజరి నాతో మాట్లాడిస్తానన్నాడుగాని చూపిస్తాననలేదుగా.....సందేహాలుమాని ఎందుకు పిలిచావో చెప్పు. అవతల నాకు బోల్డు పనులున్నాయి..."చెప్పాడు మేఘుడు.
"ఓ మేఘుడా....మా రాజ్యంలో నీవు వర్షించుటలేదు....అందుకుగల కారణమేమిటి" దిక్కులు చూస్తూ అడిగాడు రాజు.
"మీ రాజ్యం....పక్కవాడి రాజ్యం అని మాకు భేదాలు ఉండవు రాజన్‌....ఈమారు నేను చాలా రాజ్యాలలో వర్షించలేదు.."
"అదే ఎందుకని..."
"దారి దోపిడికి గురయ్యాను కనుక.." చెప్పింది ఆకాశవాణి.
"దారి దోపిడినా......? అవగతముగాకున్నది...విపులంగా చెప్పెదవా" అన్నాడు రాజు, పూజారి చెప్పింది అబద్దమని అనుకుంటూ....
అందుకేగా వచ్చింది. చెప్తావిను అని మొదలు పెట్టింది మేఘం.

"వర్షాకాలం మొదలవగానే అరేబియా సముద్రం నుండి నీళ్ళు తోడుకొని బాగా అలంకరించుకొని వర్షించడానికి బయలుదేరాను. ఓ మోస్తారు దూరం ప్రయాణించగానే దిగాలుగా కొందరు తారసపడ్డారు. దగ్గరకువెళ్ళి చూసాను. వాళ్ళు నేనెరిగినవాళ్లే. ఒకప్పుడు నాతోపాటే ‘గాల్లో’ తేలేవారు. అదిచూసి నేను వారు ఏ శాస్త్రజ్ఞులో, మానవరూపంలోవున్న గంధర్వులో అనుకునేవాడిని . తరువాత తెలిసింది వారిని ‘సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్లు’ అంటారని.
దిగాలుగా ఉన్నారు సంగతేంటో కనుకుందామని వేళ్ళా. అదేదో మాంద్యమట, దాని దెబ్బకు కొందరికి ఉద్యోగాలు ఊడినాయి, ఊడనివాడికి జీతాలు ఊడినాయి. ఆ వాతకి దిమ్మతిరిగి ఏడవటానికి ఒంట్లో నీళ్ళుకూడా లేవంట. నాతోపాటు కొన్నాళ్ళు ఉన్నారుగా, నా బలహీనతతెలిసి నేను మోసుకొస్తున్న నీళ్లు లాక్కున్నారు.మనసారా ఏడవటానికి... తెలిసినవాళ్లకే ఇచ్చానుకదా అని సరిపెట్టుకున్నాను.
అటునుంచి బయల్దేరి మీ నేలలో వచ్చానోలేదో.....అబ్బో ఏడుపులు, ఆర్తనాదాలు, కేకలు......మిగిలిన కాసిన్ని నీళ్లుకూడా సమర్పించుకోవాల్సి వచ్చింది..."

"ఏడుపులు, ఆర్తనాదాలా....?"

"అవును.....ఏడుపులే...పెట్రోల్‌ రేట్లు పెరిగి వాహనదారులు ఏడుస్తున్నారు.కాలుష్యం పెరిగి పాదచారులు ఏడుస్తున్నారు. నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగి సామాన్యుడు ఏడుస్తున్నాడు. స్కూలు ఫీజులు కట్టలేక తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు, బండెడు పుస్తకాలు మోయలేక పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. పేరుగొప్ప కళాశాలల్లో చదివి ఉద్యోగాల్లేక విద్యార్థులు ఏడుస్తున్నారు.
ఎరువులు, గిట్టుబాటు ధరలేక రైతు ఏడుస్తున్నాడు. సీట్లరాక, వచ్చినా పదవిరాక నాయకులు ఏడుస్తున్నారు. నాయకులు చెప్పింది చెయ్యలేక అధికారులేడుస్తున్నారు. వీళ్లందరు కన్నిరు కార్చలేక ఏడుస్తున్నారు...బాధ బయటకి కక్కడానికి దారిచూపు దేవుడాఅంటే జాలిపడి తలాకొంత ఇచ్చాను.

భౌతికదాడులు, యాసిడ్‌దాడులు భరించలేక ఆడవాళ్లు లోలోపల ఏడుస్తున్నారు.వాళ్ళను చూసాక అడగకపోయినా నేనె నీళ్ళిచ్చెశాను. అయినా మీకు అదేం పోయెకాలమయ్యా..., ప్రేమించలేదనీ ఇష్టపడలేదనీ హింసిస్తున్నారే.....హవ్వ. ఇంత జరిగినా, ఇంకా జరుగుతున్నా ఏం చేయలేని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అసహ్యమేస్తుంది నాకు. అవకాశంవుంటే వాళ్ళమీది పిడుగైపడిపోదును.....కాని ఏం చేయను అందరికి పంచేసెసరికి బలం పోయింది.
నల్లగా నిగనిగలాడిపోతూ బయల్దేరిన నేను గాలి నింపుకున్న బుడగలాగా, జబ్బుపడ్డవాడిలాగా తెల్లగా పాలిపోయాను.
ఇది చాలదన్నట్టు మాంద్యం సమయంలో వనరులని నిరుపయోగం చెసానని మా పైఅధికారులు నా ఉద్యోగం ఊడపీకారు.....ఇప్పుడు నేను ఏడుస్తున్నాను....నీరులేక ఏడుస్తున్నాను" గోడు వెళ్ళబోసుకున్నాడు మేఘుడు.

"మరి మా వర్షాల సంగతి....." సందేహం వెలిబుచ్చాడు రాజు.
"ఉండవయ్యా.....నా ఉద్యోగంపోయి నేనెడుస్తుంటే నువ్వొకడివి. చెప్పానుగా నీళ్లు లేవని. మా జూనియర్లు కొందరు బయల్దేరారు...వాళ్లను ఏవరూదోచుకోకపోతే అప్పుడు చూద్దాం. ఈలోగా బంగాళాఖాతంలో కొన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయంట. అక్కడ ప్రయత్నించిచూస్తా.దిరికితే వచ్చి వర్షిస్తా" చెప్పింది ఆకాశవాణి.
"మరి అప్పటిదాకా ఏం చేయమంటావ్‌. రాజుగా ప్రజలకు సమాధానంచెప్పాలిగా" అడిగాడు రాజు.
"ఆ...కప్పలు పడుతూకూర్చో. నువ్వు చేయగలిగింది అదొక్కటేగా..."
" !@#$%*&.." ఈసారి రాజుగారి మొహం తెల్లబోయింది.
************************************************

ఇప్పటికే ఋతుపవనాలు రాష్ట్రమంతటా విస్తరించాయట......సంతోషం.
ఈ కథతో టాపాని ఆలస్యంగా మొదలుపెట్టాను...మొదటి టాపా పోస్టు చేసేసరికి వర్షాలు మొదలయ్యాయి. విడగొట్టాను కాబట్టి ఈ పోస్టు రాయల్సొచ్చింది. దీనివల్ల ఓ వాక్యం నేర్చుకున్నా.... "నేను అచ్చేయల్సిన పోస్టు ఓ వానాకాలం లేటు" అని
( చిన్నప్పుడు తెలుగు పాఠం ‘ఆశ-నిరాశ’లో ‘నువ్వు ఎక్కవలసిన రైలు ఎప్పుడు ఓ జీవితకాలం లేటు’ అని ఉంటుంది. ఈ పాఠం రచయత పేరు గుర్తురావడంలేదు. మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పగలరు.)

5 వ్యాఖ్యలు.. :

Sujata said...

లేటు గా అయినా, లేటెస్టు గా - అని బ్రహ్మానందం అంటాడదేదో సినిమాలో - అలా చాలా బాగా, సందర్భోచితంగా రాసారు. చాలా బావుంది.

..nagarjuna.. said...

@sujata
thank you... :)

Ram Krish Reddy Kotla said...

చాలా బాగుంది innovativeగా ఉంది....

స్నిగ్ధ said...

4E గారు, మీరు ఒక వానా కాలం లేటుగా ఈ కథ రాస్తే,నేను రెండు వానకాలాలు లేటుగా దీన్ని చదివి కామెంటున్నాను... ఏమనుకొకండే..
as usual..టపా కేక....
:)

..nagarjuna.. said...

@స్నిగ్ధగారు: థాంకులు :)

@రామకష్ణ: బహులేటుగా థాంకులు... :)

Post a Comment

మీ వ్యాఖ్యలను వీలైనంతవరకు తెలుగులోనే రాయండి
తెలుగులో టైప్‌ చేయడానికి వీటిని వాడొచ్చులేఖిని, బరహ

ShareThis