మన సారాంస గీతం - తప్పక చూడండి

 చాలా రోజుల క్రితం కత్తి మహేశ్ గారి బ్లాగ్‌లో అనుకుంటా, తమిళనాడులో వాళ్ల భాషకు సంబంధించిన వేడుక సందర్భంగా AR Rahman చేసిన ఒక థీం సాంగ్ ( సారాంస గీతం - రమణా రావు గారి పోస్టు వల్ల తెలియవచ్చింది ) తయారు చేసారని రాసారు. మహేశ్ గారు దాన్ని ఉదహరిస్తూ అలాంటి ప్రయత్నం మనవాళ్ళు ఎందుకు చేయడంలేదు అని అడిగారు. అది చూసి కొంత విస్మయం, బాధ కలిగాయి.....నిజంగానే అలాంటి ప్రయత్నం ఇన్నిరోజులు ఎందుకు జరగలేదని.

ఇవాళ ఓ సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ సైట్‌లో అలా బ్రౌజ్ చేస్తుంటే ఫ్రెండొకడు పెట్టిన వీడియో కట్టి పడేసింది. ఆఖరకు మనకు కూడా మన రాష్టాన్ని ప్రతిబింబించే ఒక పాట తయారైనందుకు ఆనందంగా ఉంది.
much accolades to the makers of the song

గమనిక : ఈ బ్లాగులో వీడియోను చూడలేకపోతే Youtube లో " Andhra Pradesh theme song " అని వెతకండి

Exictement లో ఏం రాస్తున్నానో తెలియడంలేదు. కాని మీరు వీడియోని ఆస్వాదిస్తారని ఆశిస్తున్నా....

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మరొక దృశ్య కావ్యం

ShareThis