ఈ సంగతి మీకు తెలుసా ?

తూచ్ మరేమి లేదు, ఇవాళ ఉగాది కదా ఊరికే రొటీన్ title పెడితే అగ్రిగేట్ర్లల్లో కొట్టుకుపోతుందని కాస్త విభిన్నంగా, పిలిచి చెబుదామని అలా పెట్టాను.

తెలుగువారందరికి ‘వికృత’నామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధపాఢ్యమి శుభాకాంక్షలు.
ఈ నూతన సంవత్సరం ఎటువంటి కలహాలు లేకుండా సుఖ-సంతోషాలతో గడచిపోవాలని కోరుకుంటూ మీకు మరొక్కసారి

4 వ్యాఖ్యలు.. :

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

మీకు,మీ కుటుంబానికి కూడా వికృతి నామ తెలుగు సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

Ravi said...

:-)... Intelligent guy..... :-)

మధురవాణి said...

మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకూ ఉగాది శుభాకాంక్షలండీ!

..nagarjuna.. said...

@విజయ్,రవిచంద్ర,మధురవాణి:

కృతజ్ఞతలు :)

Post a Comment

మీ వ్యాఖ్యలను వీలైనంతవరకు తెలుగులోనే రాయండి
తెలుగులో టైప్‌ చేయడానికి వీటిని వాడొచ్చులేఖిని, బరహ

ShareThis